арефлексия

юли 4, 2013

Арефлексия – изчезване на един или няколко реф­лекса, липса на рефлекси.

на латински език: areflexia.
на английски език: areflexia.