артикулация

юли 4, 2013

Артикулация:

1. членоразделнoст на речта;
2. съединение чрез става.

на латински език: articulatio.
на английски език: 1. articulation, enunciation; 2. articulation, joint.