артрогрaфия

юли 8, 2013

Артрогрaфия – рентге­ново изследване на ставата след вкарване на контрастно вещество.

на латински език: arthrographia.
на английски език: arthrography.