астазия

юли 8, 2013

Астазия – неспособност за стоене прав поради двигателна некоординираност.

на латински език: astasia.
на английски език: astasia.