атаксия

юли 8, 2013

Атаксия – нарушена координация на движенията. Характеризира се с нарушено равновесие и залитаща походка.

Атаксия възниква в резултат на увреждания на централната и периферната нервна система.

Различават се малкомозъчна атаксия, вестибуларна атаксия, сензорна атаксия и др.

на латински език: ataxia.
на английски език: ataxia, ataxy.

Прочетете за:
Атаксия