атенюиране

юли 8, 2013

Атенюиране (отслабване) – изкуствено намаляване на вирулентността на патогенните микроорганизми.

на латински език: attenuatio.
на английски език: attenuation, diminution of virulence.