атония

юли 8, 2013

Атония – отпуснатост, вялост, понижен до липсващ мускулен тонус.

на латински език: atonia.
на английски език: atony.