атрофия

юли 8, 2013

Атрофия – намаляване на обема на органите, при което се понижава тяхната функция. Различават се проста атрофия (намаляват размерите на паринхимните клетки на органа) и нумерична атрофия (намалява броя на паренхимните клетки на органа).

Атрофията може да бъде физиологична (напр. атрофия на тимуса, старческа атрофия) и патологична – при недоимъчно хранене, ендокринни нарушения, заболявания на нервната система и др.

на латински език: atrophia.
на английски език: atrophy.