азбестоза

юли 2, 2013

Азбестоза (пневмокониоза) – професионално заболяване на белия дроб, причинено от продължително вдишва­не на азбестов прах.

на латински език: asbestosis.
на английски език: asbestosis.