бактериофаг

юли 8, 2013

Бактериофаг – вирус, който прониква в бактериална клетка, размножава се в нея, след което клетката се лизира. Новообразуваните вириони се освобождават и инфектират други клетки. В други случаи не се образуват зрели вириони и бактериалните клетките не се лизират.

на латински език: bacteriophagum.
на английски език: bacteriоphage.