бактерия

юли 8, 2013

Бактерия – микроорганизми с прокариотна структура. По форма биват: коки, пръчици, спираловидни.

на латински език: bacterium.
на английски език: bacterium.