бализъм

мар. 3, 2014

Бализъм – неволеви, безразборни, внезапни и силни движения на крайниците.

Обикновено се обхваща едната половина на тялото, поради което се означава като хемибализъм.

Най-честата причина за бализъм е увреждането на контралатералното субталамично ядро в резултат на инсулт.

на латински език: ballismus.
на английски език: ballism, ballismus.

Прочетете за:
Бализъм