базален

юли 8, 2013

Базален – разположен на основата; отнасящ се до основата.

на латински език: basalis, basilaris.
на английски език: basal, basilar.