бедрен

юли 8, 2013

Бедрен (феморален) – отна­сящ се до бедрото.

на латински език: femoralis.
на английски език: femoral.