бенигнен

юли 8, 2013

Бенигнен – доброкачествен (не се разпространява в други органи), протичащ благоприятно.

на латински език: benignus.
на английски език: benign, benignant.