бифуркация

юли 8, 2013

Бифуркация – раздвояване, вилообразно разклоняване, напр. бифуркация на трахеята (разклоняване на трахеята на два главни бронха).

на латински език: bifurctio.
на английски език: bifurcation, forking.