бинаурален

юли 8, 2013

Бинаурален – двуушен, отнасящ се до двете уши.

на латински език: binauralis.
на английски език: binaural.