биопсия

юли 8, 2013

Биопсия – вземане на късче от орган или тъкан, което след обработка се изследва микроскопски. Биопсията има диагностична цел.

Различават се: хирургическа, пункционна, тънкоиглена, аспирационна и щипкова биопсия.

на латински език: biopsia.
на английски език: biopsy.

Прочетете за:
Биопсия на лимфен възел
Биопсия на бъбрека