брадавица

юли 8, 2013

Брадавица – доброкачествено новообразувание, причинено от човешки папиломни вируси. Различават се обикновени, плоски, старчески брадавици.

на латински език: verruca.
на английски език: wart.

обикновена брадавица: плътни туморчета с неравна повърхност, с цвят на нормалната кожа или сивожълтеникав до кафяв. Най-често се локализират по пръстите на ръцете и краката.

на латински език: v. vulgaris.
на английски език: common wart.

Прочетете за:
Брадавици