брахиален

юли 8, 2013

Брахиален – мишничен, от­насящ се до горната част на ръката – мишницата.

на латински език: brachialis.
на английски език: brachial.