бруцелоза

юли 8, 2013

Бруцелоза – инфекциозно заболяване, причинено от бактерии от род Brucella. Човек се заразява при контакт с болни животни или консумация на сурово мляко и месо. Протича с фебрилитет, увеличени лимфни възли, хепатоспленомегалия и др.

на латински език: brucellosis.
на английски език: brucellosis, undulant fever.

Прочетете за:
Бруцелоза