букален

юли 8, 2013

Букален – отнасящ се до бузата.

на латински език: buccalis.
на английски език: buccal.