черво

юли 16, 2013

Черво – кух тръбест орган, част от храно­смилателния тракт. Тънкото черво започва от пилора на стомаха и завършва при илео-цекалната клапа. От нея започва дебелото черво, което завършва с анус.

на латински език: intestinum.
на английски език: intestine, bowel, gut.

 

Прочетете за:
Анатомия на тънко черво
Анатомия на дебело черво