дегенерация

юли 9, 2013

Дегенерация – промяна в структурата на клетки, тъкани и органи, при което тяхната жизнеспособност се понижава.

на латински език: degeneratio.
на английски език: degeneration.