делир

юли 9, 2013

Делир (силна възбуда) – наличие на зрителни и слухови илюзии и халюцинации. Болните са ориентирани за собствената си личност, но са дезориентирани за време и място, могат да виждат познати, малки животни (насекоми, мишки), да участват в сражения, да хващат несъществуващи предмети и др.

Делир може да възникне при висока температура, остра интоксикация с медикаменти, алкохол и др. Продължава от няколко часа до няколко дни.

на латински език: delirium.
на английски език: delirium.

Прочетете за:
Делир