деменция

юли 9, 2013

Деменция – синдром, дължащ се на органично заболяване на мозъка. Настъпва понижаване на интелекта, който преди е достигнал някакво равнище на развитие. Различават се частична деменция, напр. при мозъчна атеросклероза и глобална деменция.

на латински език: dementia.
на английски език: dementia.

Прочетете за:
Видове деменция – заболявания, причиняващи деменция