дендрит

юли 9, 2013

Дендрит – дървовидно разклонен цитоплазмен израстък на нервната клетка. Провежда нервните импулси към тялото на клетката.

на латински език: dendritum.
на английски език: dendrite, dendron.