денервация

юли 9, 2013

Денервация – прекъсване на инервацията на дадена тъкан или орган, напр. при прерязване на нервите, които ги инервират, при увреждане на нервите от заболявания, травми, химични вещества и др.

на латински език: denervatio.
на английски език: denervation.