денутриция

юли 9, 2013

Денутриция – лип­са на хранене, лошо хране­не.

на латински език: denutritio.
на английски език: denutrition.