девиация

юли 9, 2013

Девиация – отклонение от нормалното положение.

на латински език: deviation.
на английски език: deviation.

Прочетете за:
Изкривяване (девиация) на носната преграда