диенцефалон

юли 9, 2013

Диенцефалон (междинен мозък) – разполага се между базалните части на крайномозъчните полукълба. Състои се от таламов мозък (таламус, метаталамус и епиталамус) и хипоталамус.

на латински език: diencephhalon.
на английски език: diencephhalon.