дигестивен

юли 9, 2013

Дигестивен – храносми­лателен, отнасящ се до храносмилането.

на латински език: digestivus.
на английски език: digestive.