дигестия

юли 9, 2013

Дигестия – храносмилане.

на латински език: digestio.
на английски език: digestion.