дигитален

юли 9, 2013

Дигитален – от­насящ се до или принадлежащ на пръсти­те.

на латински език: digitalis.
на английски език: digital.