дилатация

юли 9, 2013

Дилатация – разшире­ние, напр. на сърдечните кухини, на стомаха.

на латински език: dilatatio.
на английски език: dilatation.