дисфазия

юли 9, 2013

Дисфазия – нарушение на говора.

на латински език: dysphasia.
на английски език: dysphasia.