дишане

юли 9, 2013

Дишане – обмяна на кислород и въглероден диоксид в алвеолите (външно дишане) или между кръвта в капилярите и клетките на организма (вътрешно дишане).

на латински език: respiratio.
на английски език: respiration.

амфорично дишане: бронхиално дишане с известен музикален оттенък. Чува се върху по-големи каверни.

на латински език: resporatio amphorica.
на английски език: amphoric breathing.

бронхиално дишане: образува се в ларинкса, трахеята и големите бронхите, при триене на въздуха в дихателните пътища и трептенето на стените им. Бива нормално (чува се при здрав човек върху ларинкса, трахеята и отзад на VІІ шиен прешлен) и патологично (чува се при патологични процеси в белите дробове – пневмония, туберкулоза, компресионна ателектаза и др).

на латински език: respiration bronchialis.
на английски език: bronchial respiration.

везикуларно дишане: образува се в алвеолите. Чува се у здрав човек над по-голямата част от белия дроб. При патологични процеси може да настъпи изостряне или отслабване на везикуларното дишане.

на латински език: respiratio vesicularis.
на английски език: vesicular respiration.

изкуствено дишане: изкуствена вентилация на белите дробове при липсващо дишане.

на латински език: respiratio artificialis.
на английски език: artificial respiration.

коремно или диафрагмално дишане: извършва се главно чрез съкращение на диафрагмата и коремните мускули, характерно е за мъжете.

на латински език: respiratio abdominalis sive diaphragmatica.
на английски език: abdominal respiration, diaphragmatic respiration.

ребрено (костално) или гръдно (торакално) дишане: извършва се главно чрез съкращение на междуребрените мускули, характерно е за жените.

на латински език: respiratio costalis sive thoracalis.
на английски език: costal respiration, thoracic respiration.

Прочетете за:
Нарушено дишане – тахипнея, брадипнея, хиперпнея