дискория

юли 9, 2013

Дискория – неправилна форма на зеници­те.

на латински език: dyscoria.
на английски език: dyscoria.