дислокация

юли 9, 2013

Дислокация – раз­местване, напр. разместване на фрагментите при фрак­тури.

на латински език: dislocatio.
на английски език: dislocation.