дистален

юли 9, 2013

Дистален – периферен, намиращ се по-отдалечено от срединната линия или от друга точка на тялото.

на латински език: distаlis.
на английски език: distal.