диуреза

юли 9, 2013

Диуреза – пикочоотделяне, процес на образуване и отделяне на урина. Бъбреците продуцират около 180 l първична урина за 24 h, но след реабсорбция като крайна урина се отделят 800-1500 ml за денонощие.

на латински език: diuresis.
на английски език: diuresis.