дизакузис

юли 9, 2013

Дизакузис – поява на дискомфорт или болка в ухото при възприемане на някои звуци.

на латински език: dysacusis.
на английски език: dysacousia.