екскреция

юли 9, 2013

Екскреция – отделяне, изхвърляне на отпадни про­дукти от организма.

на латински език: excretio.
на английски език: excretion.