екстензор

юли 9, 2013

Екстензор – pазгъвач (мускул), напр. мускули разгъвачи на палеца на ръката са: m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus.

на латински език: extensor.
на английски език: extensor.