екстирпация

юли 9, 2013

Екстирпация – изкореняване, изтръгване, отстраняване.

на латински език: exstirpatio.
на английски език: extirpation.