ектазия

юли 9, 2013

Ектазия – разширяване, разтягане на кух орган, напр. бронхиектазии.

на латински език: ectasia.
на английски език: ectasia, ectasis.