екзостоза

юли 9, 2013

Екзостоза (костен израстък) – абнормен костен растеж от повърхността на кост.

на латински език: exostosis.
на английски език: exostosis.