елонгация

юли 9, 2013

Елонгация – удължаване.

на латински език: elongatio.
на английски език: elongation.