ембриотомия

юли 9, 2013

Ембриотомия – плодораздробяваща операция – разсичане тялото на мъртъв плод, застанал в неправилно положение, при което раждането по вагинален път невъзможно.

на латински език: embryotomoia.
на английски език: embryotomy.