емeтропия

юли 9, 2013

Емeтропия – нормално зрение, нормално рефракционно състояние – при атпусната акомодация успоредните лъчи, преминали през окото се пресичат върху ретината и се получава ясен образ.

на латински език: emmetropia.
на английски език: emmetropia.